<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Selamat berpuasa sayang :)
Saturday, July 21, 2012 @ 7/21/2012 03:20:00 PM

Salam alaik and selamat berpuasa I ucapkan kepada semua yang bergelar umat Islam. Semoga puasa tahun ni lebih indah daripada puasa-puasa sebelum ni.


Em. Semalam kakak suruh I naik bus pulang ke Sungai Siput dari apartment I di Ipoh. K I dengar cakap dia and I naik bus. Betapa teruknya lagak I time tu hanya I dengan Allah je yang tahu. I tak pernah balik rumah jauh-jauh naik bus seorang diri coz takut sesat. Plus I ni bukanlah jenis peramah so nak tak nak I kena paksa diri jadi peramah seketika bagi mengelakkan I terus sesat! Argh! Then dah sampai rumah I terperasan something. Exactly! I tertinggal benda paling penting yang I sepatutnya bawa balik rumah. Aduhai~ I salahkan diri I sebab kecuaian tu. So pagi tadi terpaksalah I pergi semula ke apartment untuk ambil barang tu. Kawan I drive. I tumpang je. Hehe. Thanks Iqah Y. Maaf susahkan kamu. Sayang kamu<3

P/S: First day berpuasa di rumah memang umphhh! Mama, masak sedap-sedap malam ni tau! Saya tolong mama. Hehe.

Labels: