<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh




Welcome.
Too messy! Am I care?
Friday, April 20, 2012 @ 4/20/2012 10:18:00 AM

Salam alaik :)

Hi all. What’s up? Hehe. Tengah buat apa tu? Makan tapai? Tempeyek? Tempe? Teriyaki? Ha-ha! Adakah kedengaran janggal nama makanan ini dipendengaran u all? Eeeek! Kisah pula aku! Hohoho. K karut sudah. Maaf semuanya.

Too messy? Hum. Apa yang sedang bermain difikiran u sekarang ni apabila terbacakan tajuk entri diatas? Agak-agak apa yang messy ni? Huhu. K I’m telling u. Actually I suka sesuatu yang berselerak! Pergh! Terus terang tuh! Hehek. Jangan salah faham. I tak maksudkan bilik yang berselerak. Hoho. My mean, I tak suka kemas my stuffs yang dalam laci. Eh, u jgn fikir I ni pemalas pula. Heuheu. Alahai. Bukan tak suka kemas but I suka tengok barang-barang tu berterabur. Nampak menarik dan… um… eh, macam mana nak explain ye? Huhu. Mungkin u tak suka barang u all bersepah macam ni kan?

Laci pertama dibuka…

But seriously I love it. Coz ykknow wwhy? Ha-ha! For me la, lebih mudah nak cari barang hilang dalam keadaan berselerak. Ha-ha! I know it’s kindly weird. Huhu. K whatever.  Individual priority! Surely u suka dengan cara u kan? Bukannya u kacau barang orang lain pun kan? Ha-ha! Sama la kita. So kepada sesiapa yang pernah selongkar laci I tu then nak comment banyak pula baik tak payah. Coz I akan sentiasa menjadi diri sendiri. BTW yang berselerak hanya laci I je. Almari, book rack and seangkatan dengannya semua I ikut petua Eric Leong tau. Wakakaka. Gurau saja. Hehe. Um, I think tak adalah sepah mana kan? Biasa lah tu. Pelik-pelik je pengomen tu. Huhu. Whatever lah! Yang penting barang sendiri, sendiri jaga. Selalulah check laci kalau u rasa laci u secantik dan se’kemas’ laci I coz yela risau nanti jadi tempat pembiakan tikus pula. Ha-ha-haaa! ßGenius-evil laugh

Labels: