<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Sharah Ibrahim
Monday, April 9, 2012 @ 4/09/2012 11:00:00 AM

Salam alaik :)

What’s up? Sihat semuanya? Alhamdulillah I sihat walafiat. Dah breakfast? Makan apa tadi? Whay ya doin right now? Hohoho. K merepek sudah. Sorry yaw. Ha-ha-haaa!

Sharah Ibrahim? Who was that? Ergh! Satu soalan bijak yang lebih baik jika disimpan rapi dalam peti sejuk bermangga! Mustahil u tak kenal beliau! Beliau famous and boleh dikatakan taiko dalam team Remaja suatu ketika dulu. (Thumbs up)

Actually beliau ialah bekas editor bagi majalah Remaja kegemaran I tu tau. Ha-ha! I suka baca column bertajuk Sejenak yang ditulis oleh beliau. Cayalah kak Sharah! Banyak nasihat yang berguna. Well, biasalah tu. Beliau kan dah pro. Dah lama meniti usia dalam dunia fana ni kalau nak dibandingkan dengan I yang baru 18 tahun mendiami bumi Allah. Jejak Makah pun tidak berkesempatan lagi. Kuikui. Best ke Melbourne tu kak Sharah? Hehehe--

So, untuk kak Sharah Ibrahim: Tahniah atas pengorbanan beliau bersama team Remaja selama ni. Keep the good works! Peace yaw! Nanti I update entry fasal majalah Remaja kesayangan I ni pula ye. Hehe. Insha’Allah--

Labels: