<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Benarkah lelaki terlalu pilih kasih?
Friday, April 13, 2012 @ 4/13/2012 11:56:00 AM


 Kenapa lelaki suka tegur perempuan cantik je?
Then kalau ada perempuan tak cantik pandang sikit pun tak nak. Boleh rosak mata ya pandang yang macam tu?
Kenapa bila perempuan cantik buat salah besar lelaki mesti buat tak tahu?
Bila perempuan tak cantik buat salah sikit je, marahnya macam dia tak pernah buat silap langsung!
Kenapa bila perempuan cantik dapat naik pangkat lelaki akan puji melambung siap nak tawar belanja makan lagi tu?
Tapi bila perempuan tak cantik dapat naik pangkat lelaki akan cakap: Sah dia pergi jumpa bomoh ni! Hei, ada kuota paras rupa ke untuk naik pangkat?
Kenapa bila perempuan cantik pasang pakwe banyak-banyak lelaki tak kisah asalkan perempuan tu tetap jadi awek dia?
Tapi bila perempuan tak cantik dapat tawaran couple daripada ramai lelaki mesti lelaki yang tak ada kena mengena pun nak pandang slack! Ingat perempuan tak cantik tak laku ke?
Kenapa bila perempuan cantik menangis putus cinta lelaki akan back up perempuan tu?
Tapi bila perempuan tak cantik putus cinta lelaki bukan takat tak back up, but lagi dok kutuk adalah. Ingat perempuan tak cantik tak ada perasaan ke?
Kenapa bila perempuan cantik dapat markah rendah dalam ujian lelaki akan cakap: Sabar la, ni baru ujian.
Tapi bila perempuan tak cantik dapat markah rendah dalam ujian lelaki akan cakap: Gelap la masa depan kau! Cakap orang macam masa depan dia sure bagus je kan?
Kenapa bila perempuan cantik merupakan anak orang kaya lelaki mesti cakap: Padan sangat la tu, pakej lengkap!
Then bila perempuan tak cantik merupakan anak orang kaya lelaki akan cakap: Best la dia, lahir-lahir dah boleh goyang kaki je kat rumah.
Kenapa bila perempuan cantik terlanggar seorang lelaki dan meminta maaf, lelaki akan cakap: So k, small matter je.
Tapi bila perempuan tak cantik terlanggar seorang lelaki dan meminta maaf, lelaki akan cakap: Apa maaf-maaf? Batal dah air sembahyang aku!

Hum. Adakah hina seorang perempuan yang kurang cantik daripada segi paras rupa selalu diketepikan oleh kaum Adam?
Sedarlah bahawa 99% akhlak yang baik itu terletak pada sikap mengabaikan kesalahan orang lain dan berlaku adil. So, sejauh mana kesahihan fakta di atas ini semuanya terletak pada individu itu sendiri. Dan ingatlah bahawa semua wanita dalam dunia ini dilahirkan cantik ^_^

Labels: