<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
Anda jejaka petite yang saya cari?
Friday, April 20, 2012 @ 4/20/2012 11:09:00 AM

Salam alaik :) Hi. Whats up Malaysia? Peace yaws! Ha-ha! K whatever.

Jejaka petite? Apa tu? Ergh! Tu pun tak tahu ke? Hehe. K, I tell u na. Jejaka petite ialah lelaki yang bertubuh kecil serta kurus. Tak ke cute gitu? Ekekeke. Bagi I mungkin cute coz I suka tengok lelaki badan kurus serta mempunyai ketinggian yang sesuai dengan ukuran badan mereka (Ceh! Memilih rupanya I ni). Well, ada certain girl yang tak suka lelaki bertubuh kecil. Mungkin mereka suka lelaki yang bertubuh lebih besar daripada mereka. Yela, boleh melindungi mereka. Am I right? Ha-ha! Even I’m a girl but tak semua isi hati perempuan sama k. Remember that.


Otherwise, I suka usha jejaka petite + skinny jeans + style genggang. Stylo habis yyou! But so far I tak jumpa lagi la. Heuheu. And I juga tak suka lelaki yang gemar pakai T-shirt berkolar. Skema kot! Ha-ha! Ceh! Ni nak cari calon suami ke apa ni? Merepek sudah. K abaikan.

Kat sini juga I nak senaraikan etika berpakaian untuk jejaka petite:
1)     Pakai baju dengan potongan slim cut atau dress shirt
2)     Skinny jeans tidak sesuai untuk mereka yang berkaki pendek. Seeloknya pakai seluar berpotongan lurus dan tidak telalu besar
3)     Pastikan pad bahu blazer atau jacket betul-betul padan dari bahu sehinggalah ke paras pinggang
4)     Jauhi sepatu high-cut kerana ini akan ‘memotong’ beberapa inci kaki u all
5)     Kenakan baju atau seluar cetakan berbelang menegak
6)     Digalakkan memakai topi tetapi jangan terlalu besar kerana kelihatan seakan-akan tidak mempunyai leher
7)     Jika u gila berfesyen maka bolehlah melakukan suai padan beberapa lapis pakaian agar kamu tampak sedikit berisi
8)     Warna baju? No biggie. Apa pun boleh but black colour akan menampakkan u lebih kurus. Eeeeek! Tak macho dah

So, apa macam jejaka petite di luar sana? Sudah bersedia untuk melakukan perubahan? Ha-ha! Semoga berjaya!

Labels: