<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6976495694910369793\x26blogName\x3dServant+of+Allah\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://diana-azmai.blogspot.com/\x26vt\x3d-8325043856942117693', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <body>

Free your heart from hatred.
Free your mind from worries.
Some things are better left unspoken.

Entries About Memories Shhh
Welcome.
10 Makanan Pembangkit Mood
Monday, March 19, 2012 @ 3/19/2012 11:29:00 AM

Salam alaik.

You all sihat? Hehe. Alhamdulillah I sihat walafiat. I tertanya-tanya kenapa u berminat untuk membaca entry I yang tak seberapa ni. Aha! Biar I teka. U tak ada mood ya? Huhu. Alahai. Watlek watpeace semua! Tarik nafas dalam-dalam then hembus perlahan-lahan ya.
              

Ha-ha! Ok sambung, kat sini I tak nak tahu kenapa u all tak ada mood and apa puncanya pun I tak berminat nak tahu. Huhu.  Eh, tak ke sama je maksud kedua-dua pernyataan I tu? Ehem. Whatever!

Okay, kalau u all nak mengembalikan semula mood u all yang tiba-tiba hilang tu jom kita sama-sama amalkan 10 jenis makanan (menurut kajian pakar nutrisi) yang disenarai dibawah ni. Ia mampu membangkitkan mood muram u all tu. Hehe. So, jom terjah!

                    1)   Ikan salmon
                  Kaya dengan lemak omega 3 dan vitamin D
                    2)   Susu tanpa lemak
                  Mengandungi serat dan asid folik
                    3)   Bayam
                  Kaya dengan asid folik dan serat
                    4)   Telur yang kaya dengan omega 3
                  Kaya dengan lemak omega 3, vitamin D dan B12
                    5)   Kacang
                  Kaya dengan fiber dan asid folik
                    6)   Kacang soya
                  Kaya dengan lemak omega 3, asid folik dan fiber
                    7)   Buah beri hitam
                  Kaya dengan fiber dan asid folik
                    8)   Sardin
                  Kaya dengan lemak omega 3 dan vitamin D
                    9)   Biji bunga matahari
                  Kaya dengan fiber dan asid folik
                    10)Kubis Brussels
                   Kaya dengan asid folik dan fiber

Labels: